Cik droši Tu jūties, dzīvojot Eiropā?

Drošības sajūta ir svarīga ikvienam no mums. Drošības jēdziens mūsdienās skar ikvienu dzīves jomu vai nozari, un drošības īstenošana ir viens no galvenajiem izaicinājumiem gan indivīda, gan sabiedrības līmenī.

Latvijas Ārpolitikas institūts aicina piedalīties diskusijā:

Cik droši Tu jūties, dzīvojot Eiropā?

26.03.2019 | 13:00 – 14:30 | Marka Rotko mākslas centrā, Daugavpilī

Ieeja pasākumā ir bezmaksas! 
Reģistrējies: ej.uz/EUprotectsDaugavpils 

Diskusijas laikā caur trīs dažādiem vektoriem raudzīsimies gan uz Eiropas Savienības (ES) vērtību attīstību un to saistību ar drošību, gan skaidrosim ES pievienoto vērtību drošības politikas jautājumos un digitālās vides radīto izaicinājumu risināšanā. Pievērsīsimies tādiem jautājumiem kā: militārās un civilās misijas, terorisma un radikalizācijas izplatība Eiropā, migrācijas politika, populisma izplatība, kiberdraudi, to izcelsme un mērķi.

Diskusija tiek īstenota Eiropas Komisijas veidotās informatīvās kampaņas "#EUprotects/ES - sargājam kopā" ietvaros Latvijas Ārpolitikas institūta (LĀI) realizētā projekta “Eiropas Savienības sabiedrības un indivīda loma drošības veicināšanā Eiropā" ietvaros. 

Projekta ietvaros diskusijas norisināsies visos Latvijas novados - Latgalē, Zemgalē, Vidzemē, Kurzemē – un Rīgā.  "#EUprotects/ ES - sargājam kopā" kampaņas centrā ir cilvēki, kas ik dienu ir varoņi, pildot savus pienākumus un palīdzot eiropiešiem dzīvot labāk un drošāk. Šo cilvēku pieredze palīdz labāk izprast drošības jautājumus un piemērot šīs zināšanas savā ikdienā.

Published 06 February 2019