Dzimuma perspektīva starptautisko attiecību analīzē

COVID-19 pandēmijas laikā aktualizējies jautājums par dzimuma perspektīvu starptautisko attiecību analīzē. Starptautiskajā mediju vidē nereti parādījušies raksti par sievietēm politiskajās līderpozīcijās, piemēram, Somijā un Jaunzēlandē, kam vīrusa izraisīto krīzi izdevies risināt īpaši veiksmīgi. Vienlaikus dziļāka analīze norāda, ka krīzes risināšanas stratēģijas ir vairāk saistītas ar citiem faktoriem, piemēram, politisko līderu ideoloģisko piederību, valsts politisko režīmu vai ekonomiskās labklājības rādītājiem. Tomēr diskusijas aktualizētie jautājumi raisījuši nopietnas pārdomas par līderības stratēģijām starptautiskajā politikā un nepieciešamību tās analizēt no dzimumu perspektīvas.

Latvijas Ārpolitikas institūs 2020. gada augustā uzsāks diskusiju ciklu grāmatas “Sievietes Latvijas ārpolitikā un drošības politikā” ietvaros, kas ļaus apspriest sieviešu lomu Latvijas diplomātijas un ārpolitikas veidošanā CoVid-19 krīzes laikos, sieviešu lomu drošības un aizsardzības struktūrās Baltijas valstīs, kā arī Latvijas “pamācības” pasaulei dzimumu vienlīdzības jomā. 

Grāmatas “Sievietes Latvijas ārpolitikā un drošības politikā” tapšanu atbalsta Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecība Latvijā.

Published 29 June 2020

Author Elizabete Vizgunova