Krīzes kā Eiropas Savienības liktenis

Krīzes kā Eiropas Savienības liktenis / Red. Kārlis Bukovskis un Andris Sprūds – Rīga: Latvijas Ārpolitikas institūts, 2021 – 208 lpp.

Grāmatā “Krīzes kā Eiropas Savienības liktenis” tiek analizēta Eiropas Savienī- bas attīstība un Latvijas–ES attiecības krīžu kontekstā. Eiropas Savienības vei- došanos visā tās eksistences laikā ir ietekmējušas krīzes. Grāmatas uzdevums, aplūkojot ES nozīmīgākās un skaļākās krīzes kopš Latvijas pievienošanās Ei- ropas Savienībai un salīdzinot to izvēlētos politiskos risinājumus, ir izvērtēt, kurp vedušas šīs krīzes un Latvijas vietu tajās. Iepriekšējā krīžu pieredze liek domāt, ka Eiropas Savienība ikreiz vēl vairāk satuvinās un integrējas. Vai šī pieeja turpinās arī Breksita un Covid-19 krīžu kontekstā, vai arī gluži pretēji – valstu robežas un valstu lomas atjaunināšanās dēļ tā kļūs dezintegrētāka, ir jautājums, kas tiek risināts šīs grāmatas ietvaros.

Projektu atbalsta Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā. 

Read in Latvian Dr. Dainas Bleieres recenzija Dr. Māra Andžāna recenzija