National Budgets of Latvia and Estonia: Less Is Not Always Less

by Aldis Austers

2016

Aldis Austers. National Budgets of Latvia and Estonia: Less Is Not Always Less (Valsts budžeti Latvijā un Igaunijā: ne vienmēr mazāk nozīmē mazāk_/ Ed. by Andris Sprūds. - Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2016. - 39 lpp.

Alda Austera pētījums „Valsts budžeti Latvijā un Igaunijā: ne vienmēr mazāk nozīmē mazāk” analizēta valsts budžeta izdevumu politika Latvijā un Igaunijā sadalījumā pēc valdības funkcijām, ekonomiskajām kategorijām un valsts pārvaldes līmeņiem. Secīgi uzmanība tiek pievērsta valsts ieņēmumu politikas analīzei, tajā skaitā arī fiskālās disciplīnas aspektiem. Šajā daļā tiek izvērtētas arī budžeta veidošanas procedūras abās valstīs. Trešajā daļā tiek aplūkota valsts budžeta saistība ar iedzīvotāju uzticību valdībai un ekonomiskās izaugsmes riskiem. Pētījums veic kvalitatīvu dažādu aspektu novērtējumu starp valstīm kā arī iezīmē galvenās atšķirības un to rašanās avotus.

Read in Latvian